Västra Mälardalens Energi och Miljö AB Telefon: 0589 - 870 88

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 3.jpg

Vi använder enbart biobränsle - förnyelsebart och klimatneutralt! Tack vare det har våra kunder tillsammans stått för över 90 % av den minskning som skett i utsläppen av växthusgaser i Arboga sedan 1990. Och 98 % av vårt bränsle köper vi från regionen, vilket innebär korta transporter och att vi gynnar regionala aktörer.

 

 

Vårt uppdrag

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB är helägt av Köpings kommun. Vårt uppdrag är att producera och distribuera trygg och prisvärd fjärrvärme med lägsta möjliga miljöbelastning.

Vid enheten i Arboga är vi nio anställda. Tre personer arbetar på kontoret och sex personer arbetar med utveckling, drift och underhåll av värmeverket och fjärrvärmenätet.

Felanmälan kan under dagtid göras till Västra Mälardalens Energi och Miljö. Måndag till Fredag på telefon 0589-670610. Felanmälan efter kontorstid och helger,ring vårt journummer. Telefon 021-30 25 60.