Arboga Energi AB Telefon: 0589 - 870 88

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 3.jpg

Vi använder enbart biobränsle - förnyelsebart och klimatneutralt! Tack vare det har våra kunder tillsammans stått för över 90 % av den minskning som skett i utsläppen av växthusgaser i Arboga sedan 1990. Och 98 % av vårt bränsle köper vi från regionen, vilket innebär korta transporter och att vi gynnar regionala aktörer.

Vårt uppdrag

Arboga Energi AB är helägt av Arboga kommun. Vårt uppdrag är att producera och distribuera trygg och prisvärd fjärrvärme med lägsta möjliga miljöbelastning.

Vi är nio anställda inom företaget varav:

  • Tre personer på kontoret.
  • Sex personer arbetar med utveckling, drift och underhåll av värmeverket och fjärrvärmenätet.

Läs mer om några av våra senaste projekt med en ny pelletspanna och ny prismodell! Klicka på bilden!

Felanmälan fjärrvärme under sommaren.(vecka 26- vecka 30). Felanmälan vardagar gällande fjärrvärme kan dagtid göras till Arboga Energi. Måndag -torsdag på telefon 0589-87088. Fredag på telefon 021-30 25 60. Felanmälan efter kontorstid och helger, ring vårt journummer. Telefon 021-30 25 60.